Edukacja wolnościowa

Fundacja SieChce, bazując na założeniach i doświadczeniach edukacji demokratycznej, teorii rozwoju integralnego i teorii dezintegracji pozytywnej współtworzy nowy model wolnościowej edukacji w Polsce. Skupiamy się przede wszystkim na pracy z kadrą i rodzicami. Pomagamy im zdobywać kompetencje i narzędzia niezbędne do wspólnotowego zarządzania społecznością szkolną oraz do towarzyszenia dzieciom w wolnościowym wzrastaniu. Organizujemy wydarzenia, które wspierają integrację środowiska edukacji demokratycznej w Polsce i propagują ideę wolnej edukacji. Stale współpracujemy mi.in. z warszawską Odpowiedzialną Szkołą, z Trójmiejskim Kalejdoskopem, a ostatnio z Wolną Szkołą Wilanów.

 

————————————————————————————————————

Fundacja SieChce oferuje:

 > konsultacje indywidualne i superwizje

wykłady i panele dyskusyjne 

> warsztaty i treningi (w tym Wolny Krąg)

>  Fiesta Humana (tygodniowy wakacyjny festiwal rozwoju integralnego)

Aby dowiedzieć się więcej, zajrzyj do oferty Akademii Wolnej Edukacji >>>

————————————————————————————————————

 

wolna edukacja

Edukacja demokratyczna (lub zamiennie „wolna edukacja”) jest w naszym kraju zupełnie nową formą prowadzenia edukacji dzieci. Sama idea wywodzi się z Anglii, gdzie w 1921 roku, z inicjatywy Alexandra Neilla, powstała pierwsza szkoła demokratyczna w Sumerhill. Obecnie na całym świecie funkcjonuje kilkaset szkół opartych na tym modelu.

Edukacja demokratyczna bazuje na dwóch filarach:

1. przeświadczeniu, że dziecko potrafi samodzielnie zadbać o swoje potrzeby (także poznawcze).
Rolą dorosłych jest tworzenie optymalnych warunków do rozwoju dzieci, a nie narzucanie im reguł i zasad funkcjonowania, do których mają się one dostosować. Dzięki swobodzie, każde dziecko może się rozwijać w swoim tempie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami.

2. demokratycznym modelu zarządzania, dzięki któremu dorośli (kadra i rodzice), jak i dzieci mają równe prawa.
Dzięki takiemu założeniu, tworzy się społeczność szkolna, w której każdy głos ma prawo być wyrażony i ma gwarancję wysłuchania. Co ważne, każda szkoła tworzy swój niepowtarzalny system funkcjonowania, który uwzględnia potrzeby i możliwości jej członków, kontekst społeczny jej istnienia oraz specyfikę kulturowo-przyrodniczą.