Działalność prospołeczna

akcja integracja 2010aCzłonkowie Fundacji SieChce angażują się w tworzenie sieci współpracy zajmujące się:
– edukacją alternatywną
– zdrowym stylem życia
– rozwojem osobisty,
– edukacją przyrodniczą.

Chętnie budujemy partnerstwa z lokalnymi instytucjami, organizacjami, przedsiębiorstwami, rolnikami ekologicznymi i gospodarstwami agroturystycznymi.

Jesteśmy członkami:

1. Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy. Celem tego stowarzyszenia jest aktywizacja społeczności lokalnej. Najciekawszym ale nas elementem tworzenia LGD jest budowanie partnerstwa na rzecz dobra naszego miasta. To niesamowity proces, który umożliwia słyszenie różnych głosów, stanowisk a co najważniejsze integrowanie ich w wspólnym działaniu.
www.lgd.brodnica.pl

2. Kujawsko-Pomorskiej Sieć NGO. Organizacja ta ma charakter regionalny, a jej głównym celem jest wsparcie organizacji pozarządowych, które działają w obszarze ekonomii społecznej. Ważnym elementem funkcjonowania Sieci jest również kształtowanie postaw sprzyjających ekonomii społecznej i organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność odpłatną i gospodarczą. Wiąże się to z celem strategicznym Fundacji SieChce: sprawnym funkcjonowaniem jako podmiot ekonomii społecznej.
www.siecngo.pl